navštíviť môžete štúdiaBest cheap web hostingfromBest web hosting companypretožewhere placesšpeciálnenesadajteseries setstelevíznych miest
Travels, USA

UNIVERSAL STUDIOS HOLLYWOOD

17. October 2017

Among the tourist attractions in Los Angeles, the visit of Universal Studios in Hollywood belongs to one of the top places to go, where you can spend the whole day laughing and discovering how the movie industry works.

If you have a TV at home, then you’ll definitely know most of the places seen in Universal Studios, Los Angeles. These studios are easy to reach from the city center and people of every age will surely find something to laugh at. The perfect time to visit Universal Studios is anytime during the year, since the weather in LA is nice most of the time you don’t have to worry about being cold, nor hot.

Even though the entrance fee is pretty high, it is worth it to pay, since there’s so much to do. One of the most popular attracions is the Studio Tour that takes around 80 minutes, where you’ll see the behind the scenes of world’s famous TV shows. You will see the street where the Desperate Housewives live, you will see the famous Norman Bates’ hotel from the horror Psycho or the shark from the famous horror movie. You’ll be flooded in the metro station or your car will drown into the lake. One of the parts of this attraction is the visit of world’s largest 3D cinema or small replica of New York city, where most of the NYC scenes are shot. Except for the studio tour, you can visit the Simpsons, Transformers, the Temple of Mummy or Jurassic Park.

My day at the Universal Studios was full of fun, I laughed a lot and really enjoyed my time there. I saw seen many sets of TV series and movies and figured out, how special effects are made before the movies go public.

Hint: Do not sit in the first rows if you don’t wanna get wet. ?

Xx


Medzi najvyhľadávanejšie turistické atrakcie v Los Angeles patrí rozhodne návšteva Universal Studios v Hollywoode, kde môžete stráviť celý deň smiechom a objavovaním, ako funguje filmový priemysel.

Ak máte doma televíziu, určite budete poznať väčšinu miest, ktoré štúdiá Universal v Los Angeles ukrývajú. Sú ľahko dostupné z centra mesta a ľudia každého veku si nájdu niečo, na čom sa možu schuti zasmiať. Najvhodnejší čas na návštevu je kedykoľvek v priebehu roka, pretože počasie v LA je väčšinou príjemné, takže sa nemusíte obávať, že vám bude zima alebo příliš teplo.

Napriek tomu, že vstupný poplatok je dosť vysoký, stojí to za to, pretože je tam naozaj čo vidieť. Jednou z najobľúbenejších atrakcií je prehliadka štúdií, ktorá trvá asi 80 minút a počas nej môžete nazrieť za scénu slávnych svetových televíznych relácií. Navštívite ulicu, kde žijú Zúfalé manželky, uvidíte slávny hotel Normana Batesa z hororu Psycho alebo stretnete žraloka z ďalšieho známeho hororového filmu. Zažijete záplavu v stanici metra alebo sa vaše auto potopí do jazera. Jednou z častí prehliadky je takisto návšteva najväčšieho svetového 3D kina alebo malej repliky mesta New York, kde je natáčaná väčšina scén z NYC. Okrem štúdia môžete navštíviť Simpsonovcov, Transformérov, chrám Múmie alebo Jurský Park.

Môj deň v Universal Studios bol plný zábavy a smiechu. Videla som veľa miest známych miest z  televíznych obrazoviek a filmov a zistila som ako sú vytvárané špeciálne efekty ešte predtým, ako ich vidíme vo výslednej verzii vo filmoch.

Tip: Nesadajte si do prvých radov, ak sa nechcete namočiť. ?

Xx

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply