Arvixe com couponmanhattanfilmochnyc častíused what manhattan<3     with start shouldfromWindows web hosting providers
Travels, USA

NEW YORK, NEW YORK

27. October 2017

New York. The concrete jungle, where dreams are made, a city, that never sleeps, the Big Apple. „If you can make it there, you can make it anywhere “, just as Alicia Keys sings!

They call it the “capital city of the world”, but not as a holy mecca, but because New York hides a little of everything from the world. It is not only the sought-after Manhattan Island (which people would die for), but also less prestigious parts of the city, like; Brooklyn, Queens, Bronx, or Staten Island (which is home to the Statue of Liberty). When you walk through the streets of these parts of NY, you find yourself in other worlds. From Italy, you can go to China, then Korea is only two metro stops away, look up, and from the bridge you can see Pakistan. These worlds are not cheap replicas of national architectures, but an authentic home of import. After the Dutch colonists bought the granite island of Manhattan from the local Indians for $ 24, this place was filled with immigrants from all over the planet. One never feels like a stranger, and, it gives you the opportunity to satisfy any mood you’re in, 24 hours a day, seven days a week.

And where should we start with the eye candy? The perfect view of the concrete jungle is on the 86th or 102nd floor of the Empire State Building. You can even buy tickets for around 40 euros to cover both day and night entry, and you will see many skyscrapers both during the daytime and during the vibrant nightlife. Later, it could be followed by a walk through Central Park, which is peacefully enjoyed for hours. Yes, it’s good to go to Times Square once, but it is not necessary to visit more than once (because it’s just a lustful fascination of blinking lights and screens amongst the sea of people). If you are an art lover, you will want to visit NYC for several days, it would be worthwhile to research the places you want to visit –for example, some museums and galleries have free admission 1 day a week.

The Statue of Liberty is another must-see for first-timers. If you wish to avoid the trek of getting to the island by yourself, take the free ferry to Staten Island that leaves from Battery Park. Make sure to stand on the northern side of the ship to get the best view of Lady Liberty. Another attraction that is becoming a must in recent years is NYC’s High Line Park… this elevated recreational area runs down the western side of Manhattan, on what used to be a freight-train line. It’s definitely worth checking out.

Have you thought about a career in the Big Apple? For your CV, it is ideal, but not very much so for your personal life. New Yorkers have been known to work intensively, where lit-up offices at midnight are no rarity – and we’re not talking about the cleaning services, but the classic “overtimers”… workaholics. You will experience the most charismatic work experience around 11:00-14:00 on Wall Street. You can go on adventurous walks with your café, for example, around the famous sculpture of a bloody bull, whose intimate parts you should touch for good luck (as legend says), it’s not the worst way to spend your morning.

Regarding the transportation in the city, you can stop the iconic yellow taxis at each corner by waving your hand just like in the movies. If you choose a car as a way of transportation, expect to spend some time in it too. The fastest option is the metro for sure. Wall Street masters, rappers from the Bronx, street fools, models, street musicians, actors, can all be found in the crowded metro … This human zoo is so fascinating that you do not need guides, sights or big tourist plans. Get swept in, discover the places which are some of our most iconic landmarks, but be aware… that they have the ability to swallow you, and change the view of your own existence.


New York. Betónová džungľa, kde sa vyrábajú sny, mesto, ktoré nikdy nespí, Big Apple. „If you can make it there, you can make it anywhere“, ako spieva Alicia!

Hovoria mu „hlavné mesto sveta“, nie však pre meštiansku pýchu, ale preto, lebo New York v sebe ukrýva celý svet. Netvorí ho iba ostrov Manhattan (za čo by jeho obyvatelia dali bezpochyby ruku do ohňa), ale aj menej významné mestské časti Brooklyn, Queens, Bronx, či ostrov Staten Island, na ktorom sa týči Socha slobody. Keď prechádzate ulicami týchto častí NYC, ocitáte sa v iných svetoch. Z Talianska vkráčate do Číny, Kórea je vzdialená len dve stanice metrom a na Pakistan pozeráte cez most. Tieto svety nie sú lacnými replikami národných architektúr, ale autentickým domovom z dovozu. Potom čo holandskí kolonizátori kúpili žulový ostrov Manhattan od miestnych indiánov za 24 dolárov, začalo sa toto miesto plniť prisťahovalcami z celej planéty. Jednak sa tu človek nikdy necíti ako cudzinec a jednak Vám dáva možnosť robiť čokoľvek, na čo máte práve chuť, 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

A kde začať s „venčením“ oka? Dokonalý výhľad na betonovú džungľu ponúka 86. alebo 102. poschodie  obligátnej zastávky- Empire State Building. Kúpiť si dokonca môžete lístok za cca 40 eur, ktorý pokryje denný i nočný vstup, a vy uvidíte hŕstku mrakodrapov v ten istý deň za slnečného aj mesačného svitu. Neskôr by mohla nasledovať prechádzka po Central parku, ktorá sa dá pokojne rátať na hodiny. Áno je dobré ísť raz aj na Times Square ale nevracať sa (pretože je to len preľudnená fascinácia blikajúcimi obrazovkami). Ak ste milovníkmi umenia a budete v NYC viac dní, za pokus by stálo vyhľadať si na stránkach vami zvolených miest bližšie info- vačšina múzeí a galérií má totiž 1 deň v týždni vstup zadarmo.

Socha slobody je ďalšou nevyhnutnosťou pre „first timers“. Ak sa chcete vyhnúť trajektu na samotný ostrov, vyberte si bezplatný odvoz na prístav Staten Island, ktorý odchádza z Battery Parku. Uistite sa, že stojíte na severnej strane lode, aby ste získali čo najlepší pohľad na ,,Lady Liberty“. Ďalšou atrakciou, ktorá sa v poslednom roku stala „box-tickom“, je High Line Park v NYC … táto vyvýšená rekreačná oblasť prechádza západným Manhattanom a je to bývalá linka nákladného vlaku. Určite stojí za zastávku.

Uvažujete o kariére vo Veľkom jablku? Pre vaše CV ideálne, pre osobný život pomenej. Newyorčania pracujú naozaj intenzívne, rozsvietené kancelárie od polnoci vyššie nie sú žiadnou výnimkou- nejde  totiž o neskorú upratovaciu šichtu, iba o klasické nadčasy (či o klasický workoholizmus?). Ten najcharaktistickejší pracovný ruch zažijete okolo 11:00-14:00 v okolí Wall Street. Provokatívne sa prechádzať so svojím caffe napríklad okolo slávnej sochy namosúreného býčka, ktorého intimných partií by ste sa podľa legendy mali dotknúť pre šťastie, nemusí byť najhoršie strávené dopoludnie.

Čo sa týka prepavy po tomto meste, ikonické žlté vozidlá taxi stopnú na každom rohu mávnutím pravačky jedine tak postavy v seriáloch a filmoch. A už aj keď si vyberiete ako spôsob dopravy auto, tak očakávajte, že určitý čas v ňom aj pobudnete. Najrýchlejšia voľba je zaručene metro. Páni z Wall Street, rapari z Bronxu, blázni z ulice, modelky, pouliční muzikanti, herci, to všetko tam nájdete… Táto ľudská ZOO je natoľko fascinujúca, že nepotrebujete sprievodcov, pamiatky ani veľké turistické plány. Nechajte sa unášať, objavujte miesta, ktoré nie sú medzi top pamiatkami, ale predsa majú schopnosť vás pohltiť a zmeniť pohľad na vašu doterajšiu existenciu.

     

New York will swallow you, but let it. It’s worth it.

Xoxo,

Nikoleta <3


New York vás zhltne, ale nechajte sa. Stojí to za to.

Xoxo,

Nikoleta <3

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply