breathedescribeBest vps hostsmore worth photoprípadeCheap openvz vpsliterallyšťastievegas bližšiepožičali
Travels, USA

THE GRAND CANYON- Grandest Natural Wonder Of The World

14. November 2017

There are no words to describe the feeling of awe you get when you first step up to the rim and see the massiveness of the chasm spread out in front of you. The colors, the size, the natural beauty… the whole thing doesn’t even look real. I am sure it will leave you speechless. At 18 miles wide, 1 mile deep, and 277 miles long, it’s fair to say there’s a lot of canyon to see (they don’t call it „Grand“ for nothing…). And of course, everywhere you look is like something out of a photographer’s dream. There is no doubt that it is one of America’s greatest natural treasures.

Visiting the Grand Canyon has been a dream of mine and I’m so glad to have been able to check that off my bucket list. The magnificent Canyon is rightfully called a natural wonder of the world and is one of the most interesting erosions in the world. The serene Colorado River carves through the depths of the Grand Canyon and is a breathtaking sight to witness.

There are two main parts of the canyon that are accessible to travelers…the West and South Rims. I’ve been lucky enough to visit them both. Although the West Rim of the Grand Canyon is closer to Las Vegas, the South Rim is prettier and considered to be the ‘true Grand Canyon’.

My first visit to the Grand Canyon was in the West Rim. We booked a trip, which included a full day out on the West Rim, where the glass floor of the skywalk looks straight down into the canyon below. It also included a stop at a ranch on Hualapai Reservation, mere kilometres from the canyon‘s edge. The ranch experience was one-of-a-kind. We were treated to wagon rides, mock cowboy duels and horseback rides to the canyon’s edge.

The second day, we decided to rent a car and drive to the South Rim. The whole trip took about 8 hours and was one of the most surreal experiences of my life. My favorite part was seeing all the layers of rock, and trying to comprehend just how many hundreds of thousands of years it took to carve this canyon. Each layer has a distinct color, too, that changes and glows depending on the time of day. It really is almost too much to take in, we spent hours just sitting…  and staring.

It’s just so colorful, majestic and GRAND! Honestly, the canyon is quite indescribable- in this case, literally, the photo is worth more than a thousand words…


Neexistujú žiadne slová, ktoré by opísali pocit, ktorý zažijete, keď prvýkrát vystúpite na okraj a uvidíte masívnosť priepasti rozprestierajúcej sa pred vami. Tie farby, veľkosť, príroda … celé to vyzerá akoby to ani nebolo skutočné. Ručím za to, že v momente stratíte reč. Rozmery kaňonu (18 míľ široký, 1 míľu hlboký a 277 míľ dlhý) nás len utvrdzujú v tom, že príponu „Grand“ nemá len tak pre nič za nič :). Kdekoľvek sa pozriete, vyzerá to ako vystrihnuté z fotografie. Niet pochýb, že je to jeden z najväčších prírodných pokladov Ameriky.

Navštíviť Grand Canyon bol vždy môj sen a som rada, že som si to mohla odšktnúť z „bucket listu“. Veľkolepý kaňon je oprávnene nazývaný zázrak prírodného sveta a je jednou z najzaujímavejších erózií na svete. Pohľad na to ako pokojná rieka Colorado prechádza cez hĺbiny Grand Canynonu naozaj berie dych.

Existujú dve hlavné časti kaňonu, ktoré sú prístupné turistom … Západný a Južný okraj. Mala som to šťastie a navštívila som ich obe.  Západný okraj Grand Canyonu je bližšie k Las Vegas, ale južný okraj je krajší a považovaný za ten “pravý Grand Canyon“.

Moje prvé kroky viedli na „West Rime“. Zarezervovali sme si výlet, ktorý zahŕňal celodennú výpravu na západný okraj, kde sa nachádza známa presklenná podlaha „Skywalk“, ktorá Vám poskytne pohľad do kaňonu rovno pod vašimi nohami. Nasledujúca zastávka bol ranč v rezervácii Hualapai, kde vás potešia vychádzky kočom, zábavné kovbojské súboje a jazdy na koňoch pozdĺž kaňonu.

Na druhý deň sme si požičali auto a namierili si to na južný okraj „South Rime“. Celá cesta z Las Vegas trvala asi 8 hodín a bola jedným z najkrajších zážitkov môjho života. Som šťastná, že som mohla byť svedkom tohto prírodného zázraku, ktorý som mohla vnímať všetkými mojimi zmyslami. Bolo fascinujúce pozorovať všetky vrstvy skál a predstavovať si, koľko stoviek tisíc rokov bolo potrebné na vytvorenie tohto prírodného zázraku. Každá vrstva má odlišnú farbu, ktorá má špecifické sfarbenie v závislosti na čase.

Je to tak očarujúce a majestátne miesto! Jednoducho GRAND! Úprimne povedané, kaňon je ťažko popísateľný– v tomto prípade doslovne platí, že fotka povie viac ako tisíc slov…

I hope you enjoyed seeing pictures from my trip, and hopefully, it has inspired you to plan your own adventure out West! 🙂

Xx,

Nikoleta <3


Dúfam, že sa Vám páčia fotky z mojej cesty a inšpirujú vás pre vlastné dobrodružstvo na Západe! 🙂

Xx,

Nikoleta <3

 

You Might Also Like

No Comments

Leave a Reply