Arvixe com couponprvouBest vps hoststohtoCheap exchange email hostingmost malýprírodnéfeeding birdvibranttheir
Browsing Category

Asia

Asia, Travels

SINGAPORE

1. October 2017

Singapore is by far Asia’s most Westernized capital city. It is incredibly modern and safe – not like a typical Asian city at all. This city is a thriving metropolis filled with skyscrapers, high-rise buildings and offices amidst apartment homes.

The first thing that strikes me about Singapore is how amazingly clean and organized every place is. No rubbish on the streets and the MRT is by far the cleanest and most well-run I have ever seen. It is no surprise that Singapore was declared as the top travel destination of 2015.

This place is also well known for its laws. First off, I learned that it is forbidden to import or sell chewing gum after I could not find it anywhere and so I asked the seller where I can get them 😀 .. I soon found out about their many prohibitions, for example: no smoking, no spitting, no littering, no bird feeding, no eating and drinking on transportation, and many more …

Singapore is simply and truly an enchanting city. Necessary stops include the uniquely well-known Marina Bay Sand Hotel with a rooftop swimming pool that houses a stunning shopping mall with a long promenade, and, the 101 Hectares of Gardens by the Bay with so-called “superstromes” that turn blue after sunset.

Singapore will even exceed your expectations in terms of transport infrastructure. According to World Travel Awards 2014; Changi Singapore Airport is the best quality airport in the world. It is only the seventh largest airport, but is first in terms of quality of services for airlines’ clients. You do not have to sit on the hard seats at your terminal anymore, instead, you can go for a walk at the tropical butterfly garden, or sneak onto a toboggan that is the largest (and only) slide at an airport. Nothing is impossible at this landmark.

Hope you enjoy reading 🙂

With love,

Xx


Singapur je ,,najzápadnejšie“ Ázijské mesto. Je neuveriteľne moderné a bezpečné – zďaleka nie také, ako si ho vzhľadom na jeho polohu možno predstavujeme. Toto mesto je metropola v pravom slova zmysle. Mesto zaplnené množstvom mrakodrapov, výškových budov a kancelárií.

Prvá vec, ktorá mi napadne, keď si pomyslím Singapur je čistota a organizovanosť, ktoré sálajú z ich majestátnych stavieb. Neuvidíte žiadne odpadky na uliciach a ich metro je jedno z najčistejších a najpresnejších. Nie je prekvapením, že Singapur bol vyhlasený za jednu z top cestovateľských destinácií roku 2015.

Je tiež známy svojimi zákonmi. Ako prvé som sa dozvedela, že je tam zakázané dovážať alebo čo i len predávať žuvačky. Stalo sa tak po tom, ako som ich zúfalo zháňala po všakovakých obchodoch a tak som sa opýtala predavača, kde mi ich konečne predajú 😀 … Čoskoro sa mi odhalili aj iné unikáty tohto miesta: zákaz fajčenia, zákaz pľuvania, zákaz vyhadzovania odpadkov, zákaz kŕmenia vtákov, zákaz jedenia a pitia vo verejných dopravných prostriedkoch, zákaz toho a tamtoho…. Aj napriek tomu, alebo práve preto, je Singapur tak očarujúce mesto.

Ak sa ho raz rozhodnete navštíviť, medzi nevyhnutné zastávky patrí jednoznačne najznámejší hotel Marina Bay Sand s bazénom na streche, ktorý v sebe ukrýva nádherné obchodné centrum s dlhou promenádou a 101 hektárové záhrady Gardens by the Bay so známymi “superstromami”, ktoré po tom čo zapadne slnko svietia na modro a tým rozžiaria nočnú oblohu.

Singapur prekoná vaše očakávania aj na samotnom letisku. Podľa World Travel Awards 2014 je Singapurské letisko Changi to najlepšie na svete. Je ,,až” na siedmom mieste v rebríčku najväčších letísk, ale prvé z hľadiska kvality poskytovaných služieb pre klientov leteckých spoločností. Nemusíte už bezcieľne a unudene sedieť na tvrdých sedadlách a nekonečné hodiny čakať na svoj let. Môžete sa vybrať na prechádzku do tropickej záhrady s motýľmi alebo sa šmýkať na tobogáne, ktorý svojou dĺžkou cez štyri poschodia je nielen najväčšou ale aj jedinou šmykľavkou na letisku vôbec. Nudiť sa tu určite nebudete!

Dúfam, že ste si čítanie tohto článku užili 🙂

S láskou,

Xx

Asia, Travels

SINGAPORE’S ISLAND GETAWAY- SENTOSA ISLAND

28. March 2017

This picturesque island is not only home to golden sandy beaches but also to parks, spa retreats, a marina, golf courses and hotels. Everything located only 15 minutes from the Singapore’s city center!

The majority of our time was spent in the center of the southern coast of Sentosa Island, at Palawan Beach. Upon my first footprint onto the warm sands of the beach, the gentle sea breeze had a blinding effect. I was mesmerized by a small bridge on Palawan Beach, which links the closest point of Asia to the point nearest to the Equator. It is also regarded as the southern most point of continental Asia.

One of the unforgettable moments was definitely swimming to the near small island where we were totally alone. We could hear only the music of the sea and trees. It’s also a great spot for a picnic and a chance to enjoy a moment or two of tranquility before heading back to the hectic mayhem that is the center of the Sentosa Island.

Xx


Tento malebný ostrov nie je len domovom pre zlaté piesočnaté pláže, ale aj pre parky, kúpele, golfové ihriská a hotely. A to všetko len 15 minút od centra Singapuru!

Väčšinu času sme strávili v centre južného pobrežia ostrova na Palawanskej pláži. Pod prvou stopou horúceho piesku, jemný morský vánok mal naozaj očarujúci efekt. Moje zmysly takisto uchvátil malý most na Palawan Beach, ktorý spája najbližší bod Ázie k najbližšiemu bodu rovníku. A takisto sa považuje za najjužnejší bod kontinentálnej Ázie.

Jeden z nezabudniteľných momentov bolo preplávanie na blízky malý ostrovček, kde sme boli úplne sami a mohli sme načúvať hudbe mora a stromov. Je to tiež skvelé miesto pre piknik a možnosť užiť si pár chvíľ pokoja, predtým než sa vydáte späť do hektického chaosu, ktorý je typický pre centrum ostrova Sentosa.

Xx

Asia, Travels

CITY IN THE JUNGLE- KUALA LUMPUR

27. March 2017

The humid jungle of Kuala Lumpur greeted us immediately as we got out of the plane. This metropolis of western Asia started as a cluster of huts. Nowadays, it is a vibrant city covered with skyscrapers and wide highways.

This city is dominated by Asian “twins”, the Petronas Towers, which used to be the tallest buildings in the world. And also by Menara KL Telecommunication Tower, which is still one of the tallest in the world, and from its peak, one can see how the concrete jungle still struggles for supremacy over Malaysia’s thick forests.

Although Malaysia is a Muslim country, do not expect women to be veiled from head to toe. It combines several cultures mainly Indian, Chinese and Malay into one colorful ethnic cocktail.

A very unique experience was visiting one of the world’s largest unrestricted bird parks. If you too are fond of birds of all kinds, do not hesitate making new flying friends with whom you come into real contact with at this park.

Besides experiencing the natural beauty, you can stretch your wallet at the many shopping centers such as the Suria KLCC (the shopping center in the heart of the Petronas Towers) and the famous market street Jin Petailing in Chinatown.

Xx


Vlhká džungľa Kuala Lumpur nás privítala hneď, ako sme vystúpili z lietadla. Táto metropola západnej Ázie vznikla ako zhluk chatrčí, ktoré vybudovali uprostred divokej džungle hľadači cínu. Dnes je to žiarivé veľkomesto posiate mrakodrapmi a popretkávané širokými diaľnicami.

Tomuto mestu dominujú ázijské „dvojičky“ Petronas Towers, kedysi najvyššie stavby sveta, a telekomunikačná veža Menara KL. Tá je dodnes jednou z najvyšších na svete. Z tej výšky je možné vidieť, ako betónová džungľa stále zápasí o nadvládu s prírodou.

Hoci je Malajzia islamská krajina, nečakajte ženy zahalené od hlavy až po päty. Spája sa tu viacero kultúr – najmä indická, čínska a malajská – do jedného pestrofarebného etnického koktailu.

Jedným z unikátnych zážitkov bola návšteva najväčšieho vtáčieho parku s voľným pohybom na svete. Ak aj vy máte radi vtáky rôzneho druhu, neváhajte a zájdite si vytvoriť nových lietajúcich priateľov, s ktorými prídete do skutočného osobného kontaktu.

Okrem prírodných krás môžete hodiny vetrať peňaženku v nákupných centrách, akým je napríklad Suria KLCC (nákupné centrum v srdci Petronas Towers) alebo na slávnom trhu na Ulici Jin Petailing v čínskej štvrti.

Xx

Asia, Travels

THE MAJESTIC BATU CAVES

16. February 2016


It’s hard to believe that just a few kilometers outside of the city central awaits the most wondrous site of Kuala  Lumpur; the Batu Caves. This is one of the most sacred Hindu places of worship outside of India.

After we arrived at the Batu Caves, we were immediately welcomed by the giant golden statue of Lord Murugan.  The 272 steps leading to the cave (or heaven) are crowded by an army of monkeys that are looking for a quick  snack. If you have food in your hands, it is almost certain that you will be marked as a potential target for them. Do not even bother distracting them with an empty banana peel, in return they will just thank you by throwing it right back at you with an evil eye. 🙂

Amazingly, the cave is such a beautiful wonder of nature, it took an astonishing 400 million years to form! The towering limestone walls and ceiling are covered with random rock formations and wild plants. The natural light illuminating from the openings in the rock made the interior of the cave mystical, magical and mysterious. These natural marvels conceal within themselves beautiful waterfalls which I could relish for days. For these and many other reasons, our visit to the Batu Caves was an incredible experience and a delightful end to our stay in Malaysia.

Xx


Je ťažké uveriť, že len pár kilometrov z centra mesta sa nachádza takáto nespútaná časť Kuala Lumpur- Jaskyne Batu, ktoré sú jedným z najposvätnejších hinduistických miest uctievania.

Akonáhle sme dorazili, privítali nás obrovskou zlatou sochou hinduistického boha Lorda Murugana. Ten strážil nielen jaskyne, ale takisto aj 272 schodov vedúcich do nášho cieľa. Takáto cifra sa môže zdať odradzujúca, ale nás ťahala túžba vidieť, čo tieto jaskyne ukrývajú. Popri zdolávaní maličkých schodov sme mohli pozorovať armády opíc, ktoré hľadali rýchle občerstvenie. Ak nejakí ľudia mali jedlo v ruke, boli okamžite vnímaní ako potenciálny cieľ. A neoklamete ich prázdnou šupkou od banána, pretože ako vďaku Vám ju hodia naspäť s diabolským pohľadom. 🙂

Akonáhle sme zdolali menšiu výzvu, naskytol sa nám pohľad na tento nádherný zázrak prírody formovaný až 400 miliónov rokov! Vysoké vápencové steny a strop s rôznymi skalnými útvarmi boli pokryté divokými rastlinami a prirodzené svetlo prichádzajúce z otvorov dotváralo naozaj mystickú, magickú a tajomnú atmosféru. Tieto prírodné úkazy v sebe ukrývajú aj prekrásne vodopády, pozorovaním ktorých by som mohla stráviť aj celý deň. Pre to všetko bola návšteva Batu Caves nezabudniteľným zážitkom a zlatým koncom nášho pobytu v Malajzii.

Xx